Duurzaamheid

Onze betrokkenheid bij mensen en onze planeet

Bekijk onze inspanningen

duurzaamheid

  Onze belofte

  Met de toenemende dreiging van klimaatverandering, systematische ongelijkheid en wereldwijde gezondheidsverschillen realiseren we ons dat het nastreven van onze duurzaamheidsdoelen nog nooit zo essentieel is geweest. We willen een vroegere, betere en snellere diagnose en behandeling mogelijk maken voor meer mensen die dat nodig hebben en tegelijkertijd onze impact op het milieu verminderen of elimineren.

  Voortgang van toegang

  2024

  De aangekondigde oprichting van een GE HealthCare Foundation in 2024 ter ondersteuning van de bedrijfsstrategieën voor filantropie en vrijwilligerswerk.

  $5 MILJOEN

  GE HealthCare steunde Oekraïne met $5 miljoen aan levensreddende echografie en bewakingsapparatuur

  Het Witte Huis roept op tot actie voor de gezondheid van moeders.

  We zijn toegewijd aan het helpen van ziekenhuizen om uitstekende patiëntenzorg te leveren aan elke moeder en baby door meer aandacht te besteden aan het leveren van onze Moeder & Kind-zorgoplossingen aan 300 ziekenhuizen.
  Vooruitgang op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie

  Culturele werkprincipes

  We hebben een reeks Culturele werkprincipes opgesteld die bedoeld zijn om de medewerkers van GE Healthcare te dienen, te begeleiden en te inspireren terwijl we ons inztten voor patiënten en klanten

  Chief DEI Officer

  Een nieuwe Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer is benoemd om onze strategie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie te ontwikkelen en te bevorderen.

  Diversiteitsraad voor leveranciers

  In 2023 is een diversiteitsraad opgericht om onze inspanningen op het gebied van leveranciersdiversiteit te bevorderen en diversiteit te integreren in onze selectieprocessen voor leveranciers.
  Vooruitgang op de planeet

  27%

  Vermindering van de operationele broeikasgasemissies sinds 2019, in lijn met ons kortetermijndoel om de uitstoot van Scope 1 en 2 emissies tegen het jaar 2030 met 50% te verminderen en tegen 2050 netto nul te bereiken

  SBTi

  Geregistreerd bij het initiatief Science Based targets, met de toezegging om uiterlijk eind 2023 essentiële prestatie-indicatoren (KPI's) en streefcijfers voor de vermindering van de klimaateffecten te verstrekken

  UN Global Compact

  Lid geworden van het UN Global Compact om bij te dragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's van de VN) en de inspanningen om deze te verwezenlijken te ondersteunen

  HHS/White House Pledge

  Zich aangesloten bij het Department of Health and Human Services/White House Pledge om de gezondheidssector te decarboniseren en zorginstellingen beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering
  Vooruitgang op het gebied van circulair milieu

  5 miljoen kilo

  Het GoldSeal™-circulariteitsprogramma heeft 5 miljoen kilo materiaal van 6.700 teruggewonnen machines hergebruikt en gerecycled

  Download ons eerste duurzaamheidsrapport

  Onze laatste rapporten

  Lees meer over hoe we werken aan duurzaamheid

  JB00296NL