Inclusie en diversiteit

WAAROM?

Bij GE Healthcare geloven we in de waarde van de unieke identiteit, achtergrond en ervaringen van onze medewerkers. We streven ernaar een inclusieve cultuur te bevorderen, waarin iedereen zich in staat voelt zijn of haar beste werk te verrichten omdat ze zich geaccepteerd, gerespecteerd en op hun plek voelen.
Inclusion & Diversity

100%

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen¹

100%

Ondervertegenwoordigde minderheden VS gelijke beloning²

31,2%

Wereldwijde vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapfuncties³

PROGRAMMA’S

Het creëren van een buitengewone werkplek

Bij GE HealthCare vieren we de bijdrage die elk individu aan het team levert en koesteren we een unieke cultuur van saamhorigheid die ons in staat stelt ons beste zelf te zijn en ons beste werk te doen.

Wellness

Ons streven naar werk, arbeidsvoorwaarden, faciliteiten en ondersteuningsprogramma's zijn gericht op het bieden van ondersteuning voor een gezond leven en algemeen welzijn.

Resourcegroepen voor werknemers

Onze resourcegroepen voor werknemers ondersteunen onze inspanningen om een cultuur van betrokkenheid voor iedereen te creëren en de betrokkenheid en samenhorigheid van medewerkers in ons hele bedrijf te stimuleren.

Flexibel werken

We zijn blij met discussies over werkpatronen die erop gericht zijn om te zorgen dat onze medewerkers hun werk kunnen combineren met hun persoonlijke verplichtingen.

Ouderschapsverlof

We bieden een ouderschapsverlofbeleid dat gedeelde verantwoordelijkheden voor beide ouders ondersteunt, zodat onze werknemers quality time kunnen doorbrengen met hun nieuwe gezinsleden.

Ontwikkeling

Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan virtueel leren, gevarieerde ontwikkelingsprogramma's en experimentele leermogelijkheden voor groei en carrièreontwikkeling.

Totale beloningen

Wij bieden arbeidsvoorwaarden, programma's en beleidsregels die erop gericht zijn onze medewerkers in elke fase en mijlpaal in hun leven te voorzien en te ondersteunen.

Onze resourcegroepen voor medewerkers (ERG's)

ERG's vormen een belangrijk onderdeel van onze cultuur bij GE Healthcare. Het is een kans voor onze teamgenoten over de hele wereld om contact te maken en van elkaar te leren, en zorgt voor verdere inclusie. Ze helpen ons ook veranderingen aan te sturen en oplossingen aan te dragen terwijl we werken aan het ontsluiten van kansen voor iedereen en het opbouwen van een inclusieve cultuur voor iedereen.

 
  1. Gebaseerd op wereldwijde gegevens uit 2021
  2. Gebaseerd op Amerikaanse gegevens uit 2021. Ondervertegenwoordigde minderheden in de VS worden gedefinieerd als Amerikaanse werknemers die zich identificeren als Aziatisch, Zwart/Afrikaans-Amerikaans, Latijns-Amerikaans, Amerikaans-Indiaas/inheemse van Alaska, inheemse van Hawaïaans/Pacifisch eiland, of multiraciaal.
  3. Gebaseerd op wereldwijde personeelsgegevens uit 2021. Leiderschap omvat de top 1,5% van alle actieve medewerkers.