Klimaat en koolstof

ONZE MISSIE

Klimaatactie is een integraal onderdeel van onze missie om de resultaten voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers over de hele wereld te verbeteren, en het is onze verantwoordelijkheid om onze acties te intensiveren om onze emissies verder te verminderen.
Climate & carbon

KOOLSTOF

50%

We hebben ons ten doel gesteld om de operationele emissies tegen 2030 met 50% te verminderen*

0

Wij streven ernaar om in 2050 netto nul te bereiken

7%

We hebben de uitstoot van broeikasgassen in 2021 met 7 procent verminderd

 
PROGRAMMA’S

Onze weg naar netto nul

Wij zijn van mening dat elke ton telt en om onze doelen te bereiken, hebben we onze operationele strategie gericht op drie pijlers.
CO2-REDUCTIE

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen uit onze installaties

In 2022 zijn we verder gegaan met het uitvoeren van workshops van 8 weken over energiebesparing voor 40 van onze grotere locaties om stappenplannen voor koolstofreductie te ontwikkelen en de reducties te realiseren die nodig zijn om ons doel te bereiken. Onze grotere locaties ontwikkelen en rapporteren hun stappenplannen voor koolstofreductie als onderdeel van een jaarlijks governanceproces, en het is onze prioriteit om de geplande reductieprojecten uit te voeren die in deze stappenplannen worden genoemd. We hebben een intern fonds voor de ondersteuning van koolstofreductieprojecten en in 2021/2022 financierde dit mechanisme projecten waarvan we verwachten dat ze onze broeikasgasemissies met meer dan 15.000 ton zullen verminderen. Dit fonds gaat door met de financiering van reductieprojecten en we beginnen het effect te zien. We verwachten dat er in 2023 een grotere CO2-reductie zal plaatsvinden naarmate er meer projecten worden voltooid.
ONS WAGENPARK

De uitstoot van ons wagenpark verminderen

We hebben een wereldwijd wagenpark van meer dan 10.000 voertuigen. Het grootste deel hiervan is voor onze servicemonteurs om gereedschap en onderdelen te vervoeren voor installatie en onderhoud van ziekenhuisapparatuur. In 2021 zijn we begonnen met het proces om voertuigen in Noord-Amerika en Europa om te schakelen naar elektrische en hybride voertuigen. We onderzoeken ook andere efficiëntieopties om te proberen de ecologische voetafdruk van ons wagenpark te verkleinen, zoals het op afstand onderhouden van apparatuur. In 2022 zijn we doorgegaan met het optimaliseren van ons voertuiggebruik en het uitbreiden van onze overgang naar elektrische voertuigen naarmate de beschikbaarheid van geschikte voertuigen en de oplaadinfrastructuur dit een haalbare optie maakt. We hebben de uitstoot van broeikasgassen door ons wagenpark met ongeveer 12% verminderd ten opzichte van onze baseline voor 2019.
HERNIEUWBARE ENERGIE

Verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen

Onze strategie voor het terugdringen van de CO2-uitstoot omvat de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, en we verhogen onze aankoop van hernieuwbare energie. In 2021 zijn al onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk overgestapt op hernieuwbare energie en in 2022 gaan we door met de uitvoering van onze routekaart om de inkoop van hernieuwbare energie in alle regio's te vergroten.
 

* versus een basislijn uit 2019