Diversiteit van GE HealthCare-leveranciers

Wij streven ernaar een programma van wereldklasse voor leveranciersdiversiteit te bieden dat is gebaseerd op eerlijke en billijke aanbestedingsprincipes. Via deze partnerschappen kunnen we marktleider blijven op het gebied van de gezondheidszorg en nog meer bieden aan onze klanten en gemeenschappen met wie we contact hebben.
 

Wat is een divers bedrijf?

Een divers bedrijf is een bedrijf waarvan 51% van het eigendom, de bedrijfsactiviteiten en het beheer in handen is van een of meer leden van diversiteitsgroepen (bijv. vrouwen, minderheden, veteranen, LGBTQIA+)

Diverse leveranciersdefinities

 

Minority Business Enterprises (MBE)

 

Afro-Amerikaans/Zwart

Een burger die afstamt van een van de zwarte raciale groepen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Caribische autochtonen van Afrikaanse afkomst komen ook in aanmerking

Aziatisch/Indiaas

Een burger die afkomstig is uit het Aziatische/Indiase gebied. Tot deze landen behoren Bangladesh, India, Indonesië, Nepal, Pakistan en Sri Lanka

Azië-Pacific

Een burger die afkomstig is uit het gebied Azië-Pacific, met inbegrip van de volgende landen: Cambodja; China; Guam; Japan; Korea; Laos; Maleisië; de Filipijnen; Samoa; Thailand; Tibet; Taiwan; de Amerikaanse trustgebieden in de Stille Oceaan of de Noordelijke Marianen en Vietnam

Latijns-Amerikaans

Een Amerikaans staatsburger van Spaanse afkomst, uitsluitend uit een van de Spaanssprekende gebieden van Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en Brazilianen (alleen afro-Braziliaans, inheems/Indiaans)

Inheems Amerikaans/Indiaans

Een persoon van Amerikaans Indiaanse, Eskimo-, Aleut- of inheems Hawaïaanse afkomst en een geregistreerd lid van een stam

 

Disabled Business Enterprise

 

Een bedrijf dat voor 51% eigendom is van, onder zeggenschap staat van en wordt beheerd door een of meer personen met een handicap

 

HUBZone

 

Een klein bedrijf (volgens SBA-normen) dat voor ten minste 51% eigendom is van en onder zeggenschap staat van Amerikaanse burgers of een 'Community Development Corporation', een landbouwcoöperatie of een Indiaanse stam, zich bevindt in een 'Historically Underutilized Business Zone' (historisch onderbenutte bedrijfszone) en waarvan ten minste 35% van de werknemers in een HUBZone woont

 

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel, queer, interseksueel, aseksueel (LGBTQIA+)

 

Een bedrijf dat ten minste 51% eigendom is van en beheerd wordt door mensen uit de LGBTQIA+-community

 

Small Business Enterprise

 

Een klein bedrijf moet voldoen aan de SBA-groottestandaard, die doorgaans wordt uitgedrukt in het aantal werknemers of de gemiddelde jaarlijkse opbrengsten. Deze standaard geeft de grootste omvang aan die een bedrijf mag hebben (inclusief dochter- en gelieerde ondernemingen) om te worden geclassificeerd als een Small Business Enterprise. Ga naar SBA.gov voor de huidige vereisten

 

Small Disadvantaged Business (SDB)

 

Small Disadvantaged Businesses zijn bedrijven waarvan ten minste 51% of meer in het bezit is van en onder zeggenschap staat van een of meer sociaal en economisch benadeelde personen

 

Veteran Owned Business Enterprise (VOBE)

 

Een bedrijf dat voor ten minste 51% eigendom is van en wordt geëxploiteerd en beheerd door veteranen. Het Department of Defense verstrekt DD214-certificaten aan veteranen als bewijs van dienst

 

Women Owned Enterprise (WBE)

 

Bedrijven waarvan ten minste 51% het eigendom is en beheerd wordt door vrouwen

 

Een brief van onze Chief Procurement Officer, Carrie Uhl

GE HealthCare-verwachtingen met betrekking tot diversiteit en inclusie van leveranciers.

Bij GE HealthCare maakt elke stem het verschil en elk verschil zorgt voor een gezondere wereld. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze leiders, werknemers en partners de hoogste normen van integriteit en inclusie naleven. Dankzij onze unieke perspectieven en ervaringen kunnen we oplossingen bieden die ziekenhuizen efficiënter maken, zorgverleners productiever maken, therapieën effectiever maken en patiënten gezonder maken.

Het omarmen van verschillende standpunten is cruciaal voor ons succes. Het diversiteitsprogramma voor leveranciers van GE HealthCare bestaat uit een samenwerkingsnetwerk van leveranciers in ons directe en indirecte leveranciersbestand. Wij streven ernaar een programma van wereldklasse op te stellen en te onderhouden dat is gebaseerd op principes van eerlijke en billijke aanbesteding. Met ons senior management zullen we duidelijke en meetbare doelen stellen, om ervoor te zorgen dat we onze toewijding aan leveranciersdiversiteit handhaven.

Als wederzijdse partners eisen wij van alle leveranciers dat zij zich contractueel houden aan de GE HealthCare-integriteitsgids voor leveranciers, aannemers en consultants. Onze leveranciers moeten zich strikt houden aan wetten, zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en voldoen aan de normen van GE inzake ethisch gedrag met betrekking tot mensenrechten, een veilige en gezonde werkplek, een eerlijke behandeling van werknemers, milieubescherming, behoud van natuurlijke hulpbronnen en voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Via samenwerkingsverbanden met diverse leveranciers hebben we gezamenlijk een duidelijk concurrentievoordeel. We zijn verheugd om onze inspanningen op het gebied van leveranciersdiversiteit voort te zetten, terwijl we werken aan de bouw van een sterk, concurrerend en winstgevend bedrijf, nu en in de toekomst. We stellen uw voortdurende focus en partnerschap zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Carrie Uhl,
Chief Procurement Officer

Zakendoen met GE HealthCare

Wij verwelkomen leveranciers die onze diversiteitsdoelen ondersteunen. Partners die flexibel zijn en dezelfde hoge eisen en kwaliteitsnormen voor productie in de gezondheidszorg hebben en hieraan voldoen.

Om de integriteit van ons diversiteitsprogramma voor leveranciers te handhaven, hebt u een diversiteitscertificering nodig om het eigendom, de activiteiten en het beheer van uw bedrijf te bevestigen.

Zoek de link naar onze portal voor leveranciersregistratie, 1e kwartaal 2023.

 

JB00314NL